Vilkår, betingelser & privatlivspolitik

Betaling Vi modtager ikke betaling via nettet da vægten (prisen) kan svinge på en række produkter. I butikken tager vi imod betalingskort samt kontant. Moms Alle priser på slagtermesteren.dk er inklusiv dansk moms (25 %). Afbestilling: Da fødevarerne på denne hjemmeside bliver bestilt hjem, produceret, afvejet og pakket individuelt skal en afbestilling ske via telefon omgående. Fortrydelsesret: Ved for sen afbestilling forbeholder vi os ret til at afkræve et beløb der dækker de omkostninger der er forbundet med dette. Returret: Da vi udelukkende sælger fødevarer og af hensyn til regler og love omkring kølekæden og opbevarings temperatur er returretten suspenderet. Forbehold: Slagtermester Peter Avlund Aps forbeholder sig ret til at ændre vilkårene, herunder priser, produkter, indhold, billeder, osv. Vi tager forbehold for trykfejl, formuleringsfejl på hjemmesiden og i alt reklamemateriale. Desuden tager vi forbehold for tekniske fejl og fejl på servere, internetforbindelser osv. og kompatibilitetsproblemer. Eventuelle mangler kan ikke gøres gældende over for hjemmesiden. Ligesom hjemmesiden ikke garantere for data gyldighed. Hjemmesiden tager forbehold for tekniske fejl og fejl i det hele taget. Slagtermester Peter Avlund aps forbeholder sig ret til helt at afvise enhver ordre og slette enhver kunde fra systemet såfremt situationen kræver det. Besøgende på slagtermesteren.dk er indforstået med at de registreres og der føres kontrol med deres handlinger på hjemmesiden.

Privatlivspolitik

 

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Denne Privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Slagtermester Peter Avlund aps
Kirsebærallé 8

3400 Hillerød
slagteravlund@mail.dk
Telefonnummer: 48266073
CVR-nummer: 20 16 67 70

2. Kategorier af personoplysninger

Hos Slagtermester Peter Avlund indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:
Navn, adresse, mail, telefonnummer.

Derudover behandler vi:
• loginoplysninger til din konto på www.slagtermesteren.dk.
• oplysninger om dine bestillinger af varer.
• oplysninger om besøgendes adfærd på vores digitale tjenester (for eksempel browsere, operativsystem og hvilket indhold, som du ser mv.) disse oplysninger er anonyme)


Følsomme oplysninger er blandt andet oplysningerom race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt behandling af genetiske og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person samt helbredsoplysninger.
Derudover anses oplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret som semifølsomme personoplysninger. Vi opfordrer til, at du ikke selv fremsender eller informerer os omkring sådanne oplysninger.

Vi behandler ikke følsomme eller semifølsomme personoplysninger om dig.

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

ingen

4. Personoplysninger om andre parter, som du afgiver

Vi kan i visse tilfælde bede dig om at afgive personoplysninger om andre personer, fx. leveringadresser. Hvis du afgiver personoplysninger om andre (i forbindelse med en bestilling), skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Du skal derfor henvise dem til denne Privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger. 

5. Vi bruger personoplysninger til følgende formål og med de nævnte behandlingsgrundlag

 Formål

Eksempler

Behandlingsgrundlag

   
   
   
   

2. Markedsføring, analyser og segmentering
Vi bruger dine personoplysninger til at sende nyhedsmail eller elektronisk/telefonisk markedsføring, hvis du har givet samtykke til det. Dit samtykke kan være indhentet, hvis du tilmelder dig vores konkurrencer blandt andet via slagtermesteren.dk eller sociale medier. Du kan altid frameldedig nyhedsmails og den elektroniske/ telefoniske markedsføring.

 

Eksempel:
Vi sender dig reklame eller et godt tilbud
Du har afgivet dit samtykke til, at vi sender dig markedsføringsmateriale
pr. mail i forbindelse med en konkurrence, vi har afholdt.

Vi sender dig et godt tilbud og anvender i den forbindelse dine personoplysninger.

 

 

Hvis vi behandler dine personoplysningerne til et andet formål end dem, vi har beskrevet ovenfor, vil vi, hvis det følger af databeskyttelsesreglerne give dig besked om det nye formål, inden vi begynder behandlingen.

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 5 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år.

Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring)
• vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

 

8. Pligtmæssig information

Vi har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos slagtermesteren.dk er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer. Hvis du ikke giver os de oplysninger, har vi ikke mulighed for at etablere et kundeforhold, da vi skal skal kunne kontakte kunden hvis der kræves dialog.

9. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
• du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at afmelde dig vores elektroniske markedsføring i mailen, som du modtager eller ved at ringe til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet vi kundeservice slagteravlund@mail.dk. Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

10. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på slagtermesteren.dk eller mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.